පිරිමින් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් - Shared Boarding Room for Men in Borella

RentFree Member

5,000.00 LKR

Description

පිරිමින් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් - Shared Boarding Room for Men in Borella

බොරැල්ලේ දෙමහල් නිවසක නවාතැන් පහසුකම්. බේස්ලයින් පාරේ සිට විනාඩි 05 කින් ළඟා වියහැකි දුර.
කොළඹ ඕනෑම තැනකට ඉතා පහසුවෙන් ගමන් කල හැකි boarding පහසුකම්.
* විදුලිය
* ජලය
* නානකාමර

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න: 0776097351 ඩොනල්ඩ්

More details

Name Description
Seller Type Owner
No. of Bed Rooms 3
No. of Bath Rooms 2
Area 2500 Sqr Ft
Price Negotiable Yes

Ad details

Ad ID : 19026
2 months, 8 days ago

Advertiser details

Donald (2)
Free Member
Contact Advertiser Share

Add comment

 
 

Contact form

What's wrong with this ad?

Sorry, you need to register or login first.

Add to favourites

Sorry, you need to register or login first.