ඔබගේ කොණ්ඩය ගැලවී යාම වලකා දිගු පිරිපුන් කෙස් කළඹක් ලබා ගන්න

SaleFree Member

1,297.00 LKR

Description

දිගු ඝණ පිරිපුන් කෙස් කළඹක් හා පැහැපත් දිදුළන සමකට හිමිකම් කියන්න ඔබත් සිහින දකිනවා ද? දැන් එය සිහිනයක්ම නොවේ..
100% ක් ශ්‍රීලාංකික සමට හා හිසකෙස් වලට ගැළැපෙන නිශ්පාදන රැසක්ම ඔබට අපගෙන් ඉතා පහසු මිලට ලබා ගැනීමට හැකියි..

හිසකෙස් සත්කාරක පෙළ..
? කේශවර්ධනී තෛලය රු. 499/=
? කේශවර්ධනී ෂැම්පු රු. 399/=
? කේශවර්ධනී කන්ඩිෂ්නර් රු. 399/=
( සම්පූර්ණ කට්ටලය රු. 1297/= ක් පමණි )

ඇනවුම් කිරීම සදහා වට්සැප් පණිවිඩයක් යොමු කරන්න..

More details

Name Description
Seller Type Agent
Condition New
Gender Unisex
Type of Item Other

Ad details

Ad ID : 20307
3 weeks, 3 days ago

Advertiser details

kaushalya de silva (1)
Free Member
Contact Advertiser Share

Add comment

 
Related adverts
 

Contact form

What's wrong with this ad?

Sorry, you need to register or login first.

Add to favourites

Sorry, you need to register or login first.