නිවසක් කුලියට දීමට තිබේ- බියගම/ House for Rent- Biyagama

RentFree Member

16,000.00 LKR

Description

නිවසක් කුලියට දීමට තිබේ- බියගම

නව නිවස, සාලය, කාමරය, නාන කාමරය, කුස්සිය - සම්පූර්.නයෙන්ම ටයිල් කර ඇත

නල ජලය, විදුලිය, වටේ තාප්ප, වාහන නැවත්වීමේ ඉඩකඩ

පිවිසුම් මාර්ග: කඩුවෙල, දෙල්ගොඩ, කැලනිය, මල්වාන, කිරිබත්ගොඩ, ගම්පහ, කොලඹ

කඩුවෙල අධිවීගි මර්.ගයට කි.මි.1.5 - කඩවත -මාතර

බස් නැවතුම්, කුලී රථ, පාසල්, පංති, රොහල් දිවා-රාත්‍රී, වෙලඳ සැල්, බැංකු, ඉතා නුදුරින්

සියලු නාගරික පහසුකම් අත ලගම

165/5/D බන්ඩාරවත්ත හන්දිය, බියගම,

අමතන්න : 0766322688

 

House for Rent- Biyagama

Newly build house, Living area, one bedroom, bathroom, kitchen– fully tiled

Tap water, electricity, Vehicle Parking space, Land surrounded with boundary wall

Access Roads- Kaduwela, delgoda, kelaniya, malwana, kiribathgoda, gampaha and Colombo

1.5 km to Kaduwela highway entrance kadawatha-mathara

Quick access to Bus stands, taxi, school, classes, supermarkets, hospitals Day - night, all banks and ATM

Every town facilities are near by

165/5/D Bandarawatta junction, Biyagama

Call now   0766322688

More details

Name Description
Seller Type Owner
No. of Bed Rooms 1
No. of Bath Rooms 1
House Area 600 Sqr Ft
Land Area 16

Ad details

Ad ID : 19439
1 month ago

Advertiser details

ranga (1)
Free Member
Contact Advertiser Share

Add comment

 
 

Contact form

What's wrong with this ad?

Sorry, you need to register or login first.

Add to favourites

Sorry, you need to register or login first.